EASERGY T300

Easergy T300 : Moderan pristup automatizaciji distributivnih mreža.

Odgovara na izazove elektroprivrede modularan, jednostavan, fleksibilan i sa internet konekcijom, proizvod sa modernim pristupom i sa ugrađenim sajber obezbeđenjem.

Easergy T300 sne energy
Katalog Easergy T300
Dodatne informacije
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Politika privatnosti.
I Accept
Easergy T300 sne energy
Easergy T300 sne energy

Karakteristike:

 • Napredne funkcije (model podataka IEC61850),
 • Koje omogućava moćan nadzora sa visokim kvalitetom i tačnošću (IEC61557-12 i IEC61000-4-30)
 • Funkcije upravljanja i automatizacije (IEC61131-3 framework)
 • Jednostavno podešavanje  (web server),
 • Dovodi do smanjenog vremena instalacije na licu mesta. Po principu plug and play.

 • Jednostavna modifikacija i brza isporuka zahvaljujući fleksibilnošću moderne arhitekture i jednostavnoj nadogradnji na licu mesta.
 • U skladu sa otvorenim standardima (IEC101 / 104, DNP3, Modbus).
 • Fleksibilni komunikacioni mediji (Internet, USB, GPRS, 3G, 4G) sa lokalnim ili daljinskim održavanjem.
 • U skladu sa standardima i propisima o kibernetičkoj sigurnosti (IEEE P1686, IEC62351).
 • Definisanje nivoa pristupa korisnicima (RBAC).
 • Bezbedan Wi-Fi pristup.
 • Sadrži pouzdanu aplikaciju za detekciju prolaska struje kvara .
 • Proizvod namenjen pre svega za pouzdan i bezbedan rad distributivnih sistema i mreža, a može se koristiti i za privatne SN objekte po zahtevu klijenta.

KONTAKT

MAIL

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm