EASERGY TH110 TERMIČKI SENZOR

Easergy TH110 je bežični senzor koji omogućava kontinuirano praćenje toplotnog stanja svih kritičnih veza na terenu, kao što su: kablovi, prekidači koji se mogu izvući (CB) i veze sabirnica. U većini slučajeva, rano otkrivanje abnormalnih porasta temperature sabirnice sprečiće električne kvarove i požar.

Glavni uzrok požara u instalacijama srednjeg i niskog napona su neispravni električni priključci.

Loši spojevi zbog nepravilnog zatezanja ili vibracija ili oštećene kontaktne površine usled korozije ili prekomernog pritiska mogu vremenom dovesti do pogoršanja veza kablova, sabirnice i prekidača.
Ovo pogoršanje može se ubrzati povećanjem prelaznog otpora električnog kontakta, što dalje dovodi do povećanja temperature.

Viša temperatura još više pogoršava kontaktne površine, što zauzvrat povećava njen prolazni otpor.

Rezultat je toplotni odvod i na kraju potpuni kvar veze. Može
doći do požara, električnog luka ili eksplozije, što može dovesti do
uništenja rasklopnih uređaja ili čak do povrede operatera.

Neke osiguravajuće kompanije zahtevaju godišnje preglede kako bi
smanjile ovaj rizik. Nacionalna uprava za zaštitu od požara,
NFPA70B, takođe preporučuje godišnje termovizijske preglede.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Politika privatnosti.
I Accept

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm