REFERENC LISTA ISPORUČENIH SM6 POSTROJENJA U 2012.
Objekat Tip postrojenja
1 Logisticki Centar Subotica, BAMA doo SM6 24kV, 630A, 16kA
QM
2 Hotel Metropol Palace Beograd-Metropol Palace Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
IM+IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM
3 Naftni Terminal Sremski Karlovci- Nestro Dunav Sr. Karlovci SM6 24kV, 630A, 16kA
IM+IM+GBC-B+QM
4 MHE Pročevci I, Trgovište- Best Energy -1 2010 d.o.o SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+ IMB+GBC-A+QM + DM1-A
5 MHE Pročevci II, Trgovište- Best Energy -1 2010 d.o.o SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+ IMB+GBC-A+QM + DM1-A
6 Pogonska Stanica SU6 Kolubara- PD RB Kolubara Lazarevac SM6 7,2kV, 630A, 25kA
IM+ GBC-B+QM+GBM
7 CS Topola 2- PD HE Đerdap SM6 24kV, 630A, 16kA
IM+IM+GBC-B+QM
8 TS 2- NIS Rafinerija nafte Novi Sad SM6 IMx4+GBC-B+QMx2
9 CS Loznica- JP ’’Vodovod i kanalizacija’’ Loznica SM6 12kV, 630A, 25kA IMx3+IMB+GBC-A+DM1-Ax3
10 TS 10/0.4kV za lokaciju CPPOV Leskovac-Grad Leskovac SM6 12kV, 630A, 16kA
IMx2+GBC-B+QMx2
11 TS 3B2 Benetton Niš- Benetton Srbija SM6 12kV, 630A, 16kA
IMx2
12 TS Gorenje Valjevo- Gorenje Valjevo SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx2+QM
13 CS Smederevo- P.D. HE Đerdap, Kladovo SM6 12kV, 630A, 16kA IMx2+IMB+GBC-A+QM
14 IT Park Inđija- EMBASSY TECHZONES India SM6 24kV, 630A, 16kA IMx4+IMB+GBC-A+QMx2
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2013.
Objekat Tip postrojenja
1 TS PMC Automitive Kragujevac-PMC Automitive Kragujevac SM6 24kV, 630A, 16kA
IM+ GBC-B
2 TS 1 Bosch Pecinci- Robert Bosch doo SM6 24kV, 630A, 16kA QMx3+GBC-A+IMB+IMx2+GBM+IMB+IMx2+DM1-Ax2
3 TS 2 Bosch Pecinci- Robert Bosch doo SM6 24kV, 630A, 16kA
QM+IM+GBM+IMB+IM+QM
4 TS Hala Zrna- Prvi Partizan Užice SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx2+DM1-Ax2
5 TS Stublina- Stublina doo Stojnik SM6 24kV, 630A, 16kA IM+QM
6 TS Distributivna- DC Delhaize Stara Pazova SM6 24kV, 630A, 16kA IMx2+IMB+
GBM+IMx2+IMB+ GBC-A+IMx2
7 TS L5 (Dodatno topljenje)- Srpska Fabrika Stakla ad Paracin SM6 12kV, 630A, 16kA
IM+QM+QM
8 TS DEMAG- Srpska Fabrika Stakla ad Paracin SM6 12kV, 630A, 25kA
CM+IMB+GBM+IM+IM+IMB+GBM +CM
9 TS L5- Srpska Fabrika Stakla ad Paracin SM6 12kV, 630A, 25kA
CM+IMB+GBM+CM+QM+QM
10 TS PC Usce- Usce Tower I doo SM6 12kV, 630A, 20kA
GBC-A+IMB+ IM+IM+IM
11 TS A- Prvi Partizan Užice SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+ IM
12 TS 1- DC Delhaize Stara Pazova SM6 24kV, 630A,16kA
IM+QM+GBM+IMB +QM+IM
13 TS 10/0.4kV 2x2500kVA TO ’’Miljakovac“ Kanarevo Brdo- JKP Beogradske Elektrane SM6 12kV, 630A, 16kA
IM+IM+IM+IMB+GBC-A+DM1-Ax2
14 TS 10/0.4kV 2x1600kVA CS Studentski Grad- JKP Beogradski vodovod i kanalizacija SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+IM+ IMB+GBC-A+QM+QM
15 ZTS Trajna Roba- Carnex doo Vrbas SM6 24kV, 630A, 16kA
IM+IM + DM1-A
16 ZTS Klanica- Carnex doo Vrbas SM6 24kV, 630A, 16kA
IM
17 ZTS Masinska Sala- Carnex doo Vrbas SM6 24kV, 630A, 16kA
IM+IM
18 TS Gorenje 2- Gorenje Aparati Za Domacinstvo doo Valjevo SM6 12kV, 630A, 25kA
QM
19 MBTS 10/0.4kV 2x250kVA Bajčetina- ED CENTAR Kragujevac SM6 12kV, 630A, 16kA
IM+QM+QM+GBC-B+IM
20 Kogenerativno postrojenje Boka- NIS Novi Sad SM6 24kV, 630A, 25kA
GAM-2+DM2+GAM
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2014
Objekat Tip postrojenja
1 TS 10/0.4 kV Kardiohirurgija Nis- Kardiohirurgija Nis SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+IM+ IMB+GBC-A+QM+QM
2 TS 2- DC Delhaize Stara Pazova SM6 24kV, 630A,16kA
IM+QM+QM+GBM+IMB +QM+QM+IM
3 TS3 10/0.4 kV Spektar 1x1600kVA- Spektar doo Gornji Milanovac SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+IM+ IMB+GBC-A+QM
4 TS CWWTP Bački Kanal- Opština Kula i Vrbas SM6 24kV, 630A, 20kA
QM+QM+GBC-B+IM+IM
5 TS Trafo polje 2 Aranđelovac- Stublina doo Stojnik SM6 24kV, 630A, 16kA
IM+ GBC-B+QM
6 TS E Hala Gama- Prvi Partizan Užice SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx3 + DM1-Ax3
7 NDC TS 10/0.4 kV- Elektromreze Srbije SM6 12kV, 630A, 16kA
IM+IM+IM+IMB+GBC-A+DMVL-Ax2
8 Saint Gobain Apatin- Saint Gobain Beograd SM6 24kV, 630A, 16kA
IM
9 Kogeneraciona energana 10kV, 300kW-SMS Bradarac,Maljurevac – NIS – naftna industrija Srbije ad Novi Sad SM6 12kV, 630A, 16kA
GBC-B+DM2+IM+IM
10 Francuska Ambasada Beograd- Francuska Ambasada Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
IM+IM+QM
11 HE PIROT – Sopstvena potrošnja- PD HE Đerdap – HE Pirot SM6 12kV, 630A, 20kA
DM1-Wx2+GBC-A+IMB+DM1-Wx3
12 TS Delta DMD Stara Pazova- Delta DMD doo Beograd SM6 24kV, 630A, 16kA
IM+IM+IM+IMB+GBC-A+QM
13 Pogonska stanica E3-MV Kolubara- PD RB Kolubara Lazarevac SM6 7,2kV, 630A, 25kA IM+GBC-B+QM+DMV-D +GBM+CRMx4
14 Kogenerativno postrojenje Boka- NIS Novi Sad SM6 24kV, 630A, 25kA
GAM-2+DM2+GAM
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2015.
Objekat Tip postrojenja
1 Fabrika GEOX Vranje- GEOX Vranje SM6 12kV, 630A, 16kA
GBC-A+CM2
2 TS GTC 41- GTC Srbija, Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+IM+IMB+GBC-A+QM
3 TS Veliki Jastrebac- Ministarstvo kulture , informisanja i informacionog drustva SM6 12kV, 630A, 16kA
IM+ GBC-B+QM
4 WWTP Trnovce- JKP „Morava“ V. Plana SM6 12kV, 630A, 16kA
IM+GBC-B+DM1-A
5 Alltech Global Senta- Alltech Global Senta SM6 24kV, 630A, 16kA
IM+QMx5+IM
6 Šećerana Senta- Šećerana Senta SM6 24kV, 630A, 16kA
IMx2 + IMB
7 Poslovni komplex Airport City- Airport City d.o.o. Novi Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA IMx2+ IMB+ GBM+IMx3+IMB+ GBC-A+QMx2
8 TS Stara valjara- Tigar Tyes a.d. Pirot SM6 12kV, 630A, 25kA
GAM2 + DM1-A
9 TS Quadroplex- Tigar Tyes a.d. Pirot SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx2 + DM1-A
10 AVIV Park Zrenjanin- AVIV Arlon SM6 24kV, 630A, 16kA
IMx6 + QMx3
11 TS 20/0.4kV HUTCHINSON Ruma- HUTCHINSON doo Novi Beograd SM6 24kV, 630A, 16kA
IM + IM + GBC-B + QM + QM
12 TS 10/0.4kV – Objekat prijemnog VHF/UHF radio centra Rudnik- Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
IM + IM + GBC-B + QM
13 TS 10/0.4kV 630(1000)kVA Poslovni objekat Mala pruga bb- ORION TELEKOM doo Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
IM + IM + IMB + GBC-A + QM
14 Kanalizaciona crpna stanica „Karađorđev trg“ Beograd- JKP „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx2 + IMB + GBC-A + QMx3
15 MHE Pržinci- GREEN ENERGY doo Pržinci SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx2 + GBC-B + DM1-A + QM
16 MBTS 10/0.4kV 400kVA Vodozahvat DUNAV- JKP „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx2 + IMB + GBC-A + QM
17 MBTS 10/0.4kV 630kVA u krugu PPV Vinča- JKP „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx2 + IMB + GBC-A + QM
18 Poslovni objekat u Bloku 21- IMEL GROUP doo SM6 12kV, 630A, 25kA
QM + GBC-A + IMB + IM + IM
19 Fabrika JOHNSON ELECTRIC Niš – II Faza- JOHNSON ELECTRIC doo Niš SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx4 + IMB + GBC-A + DM1-Ax5
20 TS 10/0.4kV 2x1000kVA Poslovni objekat Novi Beograd- Balkans Real Estate doo Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2016.
Objekat Tip postrojenja
1 TS 10/0.4kV 2x1000kVA TOPLANA“JUG“ NIŠ- JKP“GRADSKA TOPLANA“ NIŠ SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+IM+IM+ IMB+GBC-A+QM+QM
2 MHE Jelimirovci- B Export doo Čačak / PD „MOJA STARA VODENICA“ DOO ČAČAK SM6 12kV, 630A, 25kA/1sec
IMx2 + GBC-B + DM1-A
3 TS GTC 41 LAMELA B- GTC Srbija, Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+IM+IMB+GBC-A+QM
4 TS PONTONSKA- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac SM6 7.2kV, 630A, 25kA/1sec
IM+GBC-B+QM+CVM+CVM
5 RAZVODNO POSTROJENJE na sankama- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac SM6 7.2kV, 630A, 25kA/1sec
IM+ QM+CM+DMV-A+DMV-A
6 TS DRAŽETIĆI 3, Nova Varoš- ENERGOZLATAR doo SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+GBC-B+QM+IM+IM
7 Poslovni kompleks AIRPORT CITYObjekat ACB 2200- AIRPORT CITY doo, Omladinskih brigada 88, Novi Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA/1sec
QMx2+GBC-A+IMB+IMx2
8 Fabrika LEAR Novi Sad- LEAR CORPORATION doo Beograd – Stari grad SM6 24kV, 630A, 16kA/1sec
IM+ QM + QM + QM + QM
9 Tržni centar RETAIL PARK Borča- BORČA RETAIL PARK doo Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA/1sec
QM+QM+GBC-A+IMB+IM+IM+IM
10 TS 20/0.4kV 2x1600kVA Contitech Subotica- CONTITECH FLUID SERBIA doo Subotica SM6 24kV, 630A, 16kA/1sec
IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM
11 Rekonstrukcija i modernizacija sistema sopstvene potrošnje- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ OGRANAK HE ĐERDAP doo Kladovo SM6 12kV, 630A, 25kA
DM1-A + IM500
12 TS GTC 41 LAMELA A2- GTC Srbija, Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+IM+IMB+GBC-A+QM
13 TS HUTCHINSON FUEL Ruma- HUTCHINSON doo Novi Beograd SM6 24kV, 630A, 16kA
IMx2+GBC-B+QMx2
14 Okružni zatvor u Pančevu- Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija SM6 24kV, 630A, 16kA
IM+IM+IM+GBC-B+QM+QM
15 TS 35/10kV 2x8MVA TRAYAL- COOPER TIRE & RUBBER COMPANY SERBIA doo Kruševac SM6 12kV, 630A, 25kA/1sec
DM1-Ax15 + IM + QM
16 TS 35/10kV 2x8MVA TRAYAL- COOPER TIRE & RUBBER COMPANY SERBIA doo Kruševac SM6 36kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-Ax4 + IMx2
17 SM6 Razvodno postrojenje- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac SM6 12kV, 630A, 25kA/1sec
IM + CM + DMV-A
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2017.
Objekat Tip postrojenja
1 Green Heart N.Beograd- ATLAS CENTAR doo Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
IM+IM+IMB+GBC-A+IM+QM
2 Shopping Centar Smederevo- Shopping Center Tri doo Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
QM+QM+GBC-B+IM+IM
3 MHE Sporea- Hidro Sporea Živojin doo SM6 24kV, 630A, 20kA
DM1-A+GAM
4 Poslovni kompleks, AIRPORT CITY,objekat 1100 – AIRPORT CITY doo,Omladinskih brigada 88 Novi Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+IM+IMB+GBC-A+QM
5 LTS na sankama- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac SM6 12kV, 630A, 25kA
DMV-Ax3+GBC-B+QM
6 TS 10/0.4kV 2x2000kVA – Fabrika Kromberg & Shubetrt Kruševac SM6 12kV, 630A, 16kA
IMx3+IMB+GBC-A+DM1-Ax2
7 TS Razvodno Postrojenje- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac SM6 7,2kV, 630A, 25kA
IM+QM+CM+DMV-Ax2
8 Fabrika za izradu kalupa-Caminada Subotica- 4CAM S.R.L-Novi Sad SM6 24kV, 630A, 16kA
QM+GBC-B+IMx2
9 MHE Đurinci- B EXPORT Čačak SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx2+GBC-B+DM1-A
10 TS Grevo – Rudnik Pljevlja SM6 12kV, 630A, 25kA
IM500+GBC-B+QMx2+DM1-S
11 THE CHEDI LUSTICA BAY HOTEL- Luštica Development Tivat SM6 12kV, 630A, 16kA
DM1-Ax2+GBC-Ax2+IMBx2+IMx2
12 Retail Park STOP SHOP Požarevac- Stop Shop 5 doo Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx2+IMB+GBC-A+QMx2
13 OUS Nadrljan- NIS a.d Novi Sad SM6 24kV, 630A, 16kA
QM+IMx2
14 MHE PLANSKA EPS deo- ZP-DREN doo SM6 36kV, 630A, 20kA/1sec
DM1-A+DM1-A+GBC-B+IM
15 MHE PLANSKA MHE deo- ZP-DREN doo SM6 36kV, 630A, 20kA/1sec
DM1-A+DM1-A+DM1-A+QM
16 MHE Komalj i Beli Kamen- ZLATIBORSKE ELEKTRANE doo Čačak SM6 36kV, 630A, 16kA/1sec
IM+DM1-A + DM1-A
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2018.
Objekat Tip postrojenja
1 MHE Medoš- MEDOŠ ONE doo SM6 36kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-Ax2+CM+DM1-D+IMB+DM1-A
2 MHE Medoš- MEDOŠ ONE doo SM6 12kV, 630A, 25kA/1sec
DM1-Wx5+CM
3 TS 20/0.4kV- 3x1600kVA – Keramika Kanjiža doo,Kanjiža,ul.Horgoški put bb SM6 24kV, 630A, 16kA
IMx2+IMB+GBC-A+QMx3
4 TS 20/0.4kV- 2x1000kVA – Livnica Preciznih Odlivaka doo Ada,ul 29.Novembra BB SM6 24kV, 630A, 16kA
IM +QMx2
5 MHE Pršići- MHE Pršići SM6 12kV, 630A, 25kA
DM1-A+GBC-B+IM
6 ZUMTOBEL TS 35/0,4kV 5x1600kVA – ZUMTOBEL Niš SM6 38(35) kV, 630A, 20kA/1sec
IM+QMx5
7 Poslovni kompleks AIRPORT CITY,objekat 1200 – AIRPORT CITY doo,Omladinskih brigada 88 Novi Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
IM+IM+IMB+GBC-A+QM
8 Poslovni Kompleks u Knez Danilovoj 23-27,Poslovni objekat 8 – „DIRECT CAPITAL S“ doo,Stanoja Glavaša 24 Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
QMx2 +GBC-A+IMB +IMx2
9 TS 10/0.4kV 1x630kVA – Stublina doo Stojnik SM6 12kV, 630A, 25kA
DM1-A+GBC-B+IM+IM
10 TS V18 6/0.1kV – IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma ad Sevojno SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+DMV-Ax3
11 Pumpna stanica PPS2 – JP Beogradske Elektrane SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx2+IMB+GBC-A+DMV-A
12 TS 35/10kV 2x8MVA – DRENIK NT doo Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
CMx2+DM1-Ax8+DM1-D+GBM+QM
13 TS 35/10kV 2x8MVA – DRENIK NT doo Beograd SM6 36kV, 630A, 16kA
DM1-Ax4+DM1-D+GBC-A
14 TS8 10/0.4kV 3×2.5MVA – DRENIK NT doo Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx23+DM1-Ax3
15 RP Kasidoli – Hydro Ljutina doo SM6 36kV, 630A, 16kA
DM1-A
16 Fabrika IMI Niš – IMI doo Niš SM6 12kV, 1250A, 25kA
DM1-Ax4+IMB+GBC-A
17 RP Rikačevo 35/10kV- SPRING ENERGY DVA MHE REKA doo, Bosilegrad SM6 12kV, 630A, 25kA
QM+CM+DM1-Ax4
18 RP Rikačevo 35/10kV- SPRING ENERGY DVA MHE REKA doo, Bosilegrad SM6 36kV, 630A, 16kA
DM1-A+DM1-A+DM1-A
19 TS na sankama- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac SM6 12kV, 630A, 25kA
(IM+QM+CM+DMV-A(S42)x2)x2+DMV-A (S40)+DMV-Ax2(M41)+GBC-B+QM(T20)
20 ACB 2300 – AIRPORT CITY doo Novi Beograd SM6 12kV, 630A, 25KA
IMx2+IMB+GBC-A+QMx2
21 GTC Green Heart – ATLAS CENTAR doo Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
IMx2+IMB+GBC-A+QMx2 + QM
22 MHE Makovište- VMHE Energy, “EPS Distribucija“doo Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA
DM1-A (S62)x2+TM+IMB+GBC-A+IM, IM+DM1-A (T62)
23 KPZ Požarevac- Kazneno popravni zavod Požarevac SM6 12kV, 630A, 16kA
IMx2+IMB+GBC-A+QM
24 ADA Mall- GTC Commercial Developments doo SM6 12kV, 630A, 25kA
IMx3+IMM+DM1-A(lpct,T62)x4+CM
25 RTB Bor TS Povratne vode – RTB Bor-Rudarsko-topioničarski basen Bor doo SM6 36kV, 630A, 20kA
DM1-A S42 + DM1-A T87
26 RTB Bor TS Povratne vode – RTB Bor-Rudarsko-topioničarski basen Bor doo SM6 24kV, 1250A, 25kA
DM1-Ax2 + QM
27 TS10/0.72kV Tigar Pirot – TIGAR TYRES doo, Pirot SM6 12(6)kV, 630A, 25kA
IM + DM1-A (CT,VT,T20)
28 TS Tigar 1 – TIGAR TYRES doo, Pirot SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+DM1-A S20x3 + DM1-A T20x2
29 HPP Osoja – KOOSSLER GmbH & Co KG. SM6 38.5kV, 630A, 16kA GAM2+DM2+GBC-B+QM+DM1-A
30 TS 1 i TS 2 – HENKEL Srbija, Kruševac SM6 12kV, 630A, 16KA
IMx2+IMM+QMx3, IMx6+IMM+QMx2
31 WWTP Prizren – Grad Prizren SM6 24kV, 630A, 20kA
DM1-A (CT,S40)x2 + GBC-B + IM, IM+QM
32 MHE Rogopeč – Plemen doo Čačak SM6 36kV, 630A, 25kA
DM1-Ax2+DM1-D+GBC-A+DM1-Ax2+QM
33 Filtraža Bakra RTB Bor – RTB Bor Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o SM6 7.2kV, 630A, 25kA
DM1-A + DM1-A + IMC + QM
34 MHE Most – “EPS Distribucija“doo Beograd
ELEKTRO CENTAR-MR SISTEM PLUS
SM6 12kV, 630A, 16kA
IMx3+GBC-B, IM+DM1-A
35 MHE Šljivovica – Hydro Goleša d.o.o. Priboj SM6 36kV, 630A, 16kA
DM1-A+IM
36 BGWF Crpna Stanica – BEOGRAD NA VODI doo, Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
IMx2+IMB+GBC-A+QMx2
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2019.
Objekat Tip postrojenja
1 Tunel Manajle, Autoput E75 – Koridori Srbije d.o.o. Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
DM1-A+DM1-A+DM1-A+DM1-A – 3 kompleta
2 Tunel Predejane, Autoput E75 – Koridori Srbije d.o.o. Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
DM1-A+DM1-A+DM1-A+DM1-A – 2 kompleta
3 Tunel Bancarevo, Autoput E80 – Koridori Srbije d.o.o. Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
DM1-A+DM1-A+DM1-A+DM1-A – 2 kompleta
4 Tunel Sarlah, Autoput E80 – Koridori Srbije d.o.o. Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
DM1-A+DM1-A+DM1-A+DM1-A – 2 kompleta
5 Fabrika Bosch – Robert Bosch doo SM6 24kV, 630A, 16kA
QMx4, DM1-Ax2, IMx4, IMB+GBM
6 MHE GLAVA ZETE I SLAP ZETE – ZETA ENERGY doo Split SM6 38.5kV, 630A, 16kA
DM1-A (CT, VT)x2 + QM + DM1-D(S42) + GBC-A + DM1-A (CT, odv, S42)x2; DM1-A (CT, VT)x2 + QM + DM1-D(S42) + GBC-A + DM1-A (CT, odv, S42)x3
7 TS 20/0.4kV HUTCHINSON Ruma – HUTCHINSON doo Novi Beograd SM6 24kV, 630A, 16kA
IMx2+GBC-B+QM, IM
8 MHE Mojanske 1,2,3 i MHE Kutske 1,2 – SHPP Mojanska i SHPP Kutska SM6 38.5kV, 630A, 16kA
DM1-A (CT,odv,S42)x2+GBC-B+DM1-A(CT,T42)-2kom, DM1-A (CT,odv,S42)x2+GBC-B+DM1-A(CT,T42)-1kom, DM1-A (CT,odv,S42)+GBC-B+DM1-A(CT,T42)-2kom
9 TS Nepi Kruševac – NEPI Real Estate Project Two“ d.o.o. Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
IMx3+IMB+GBC-A+QMx2
10 TS 10/0,4 kVA, 2×1 MVA “Regionalni centar“ Z-675 – Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
IMx2+IMB+GBC-A+DM1-A
11 MHE Duavica – GREEN ENERGY – DUAVICA doo Vranje SM6 12kV, 630A, 25kA
IM+DM1-A(CT,T62), IM(mot,Flair 23DM)x2 + GBC-B
12 MHE Jovanovići – VSP Energy doo SM6 12kV, 630A, 25KA
IM+DM1-A, IMx2+GBC-B
13 Poslovni objekat K-District Beograd – Kalemegdan Development doo Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA
IMx2+IMB+GBC-A+QMx2B
14 TS BELT Krnješevci – BELT doo SM6 24kV, 630A, 16kA
IM+DM1-A(LPCT,T20)+IM
15 Limene TS – JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak RB Kolubara SM6 12kV, 630A, 16kA
IMx2+GBC-B+QM
16 TS1 10/0,4 kV/kV Cooper Tire Cooper Tire & Rubber Company Serbia d.o.o. SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
IMx2+IMB+GBM+DM1-A(LPCT,VT,T42)x2 -3 kompleta SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
IMx2+IMB+GBM+DM1-A(LPCT,VT,T42)x3
17 35kV Switchgear =0AHA for “HPP Voskopoje“ -Favina Group SM6 38,5kV, 630A, 16kA
DM1-Ax2+DM2+
GBC-B+QM+DM1-A
18 35kV postrojenje =H za ’’MHE Pavlica’’ – MHE Pavlica doo SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A+GBC-B+DM1-Ax2+QM
19 ‘RETAIL BOX“ TS1 10/0,4kV u sklopu Stambeno poslovnog trgovačkog kompleksa“BIG FASHION PARK“- „Minel Kotlogradnja Real Estate” d.o.o. Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
QM+IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM
20 MHE Brus“ MHE Deo
MHE Kuršumlija “RP EPS Deo“
– FRIGOKUN DOO BRUS
SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
IM+DM1-A
SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
IM+GBC-B+DM1-A
SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
DM1-A+IM
21 RTV Novi Sad – Javna medijska ustanova“Radio-televizije Vojvodine“, Ignjata Pavlasa 3, 21 000 N.Sad SM6 24kV, 630A, 16kA/1sek
IM+QM+QM+QM+QM
22 MHE “MANJAK“- “VMHE ENERGY“ d.o.o. Vladičin Han SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
IMB+GBC-A+IM
SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
IM+DM1-A
23 35kV postrojenje za ’’HPP Krkori’’- Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrijevica, Crna Gora SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-AX2+GBC-B+DM2+DM1-A
24 SN postrojenje za 6kV razvod – JN/3100/0437/2019 – JP “Elektroprivreda Srbije“ TEKO Kostolac SM6 12(7,2)kV, 630A, 25kA/1sek
IM+CM+QM+DMV-A+DMV-A -3 kompleta
25 Postrojenje 10kV MHE Trlište RP 10kV Trlište – Moja Stara Vodenica doo Čačak / ODS“EPS Distribucija“doo Beograd SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
IM+TM+GBC-B+IMSM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
DM1-A+IM
26 TS 10/0,4 kV “Pukovac Lekovit“ – Sopharma Trading doo Beograd SM6 12kV, 630A, 20kA/1sek
IM+IM+GBC-B+QM
27 TS 10/0,4 kV/kV “Naučno-Tehnološki Park“ – Naučno-Tehnološki Park Niš SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
QM+GBC-A+IMB+IM+IM+IM
28 MHE Brusnik – “BRUSNIK ENERGY“ D.O.O. Beograd SM6 36kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A+IM
29 NGC-1 Novi Sad- JKP Vodovod i Kanalizacija, Novi Sad SM6 24kV, 630A, 20kA/1sek
IM+DM1-Ax5
30 HPP GICIYE III Rwanda- RMT ENERGY DEVELOPMENT LTD Avenue des Poids Lourds BP 1576, Kigali, Rwanda SM6 36kV, 630A, 20kA
DM1-Ax2+QM+GBC-B+DM1-A
31 KINESKI KULTURNI CENTAR Beograd- EMPIRET DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM+QM
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2020.
Objekat Tip postrojenja
1 MHE Jovanovići- ‘’ODS Ogranak Elektrodistribucije Užice’’ SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
TM
2 TS Evaporator 20/0,4kV, 1×1,6MVA- Biospringer RS d.o.o. Karađorđeva 121, 24000 Senta SM6 24kV, 630A, 25kA/1sek
DM1-A+DM1-A+IM+IM
3 MHE Reka- SPRING ENERGY DVA MHE REKA DOO BOSILEGRAD SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
IM+GBC-B+IM
4 HPP UPPER LOHORE KHOLA – Geppert GmbH SM6 38,5kV, 630A, 16kA
DM1-A+DM1-A+QM+CM+DM1-A
5 TS1 35/0,4kV, Sunčana elektrana Cres – Hrvatska elektroprivreda d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A+IM+QM+QM
SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
IM+QM+QM+IM
SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
QM+QM+IM
6 DEPONIJA MALJEVAC – Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
IM+IM+DM1-A
7 Henkel TS3 10/0,4kV, 3x1600kVA- ELTAS doo Kruševac SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
IM
8 MHE Lozno- Clean Energy Solution doo Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
TM+IM+GBC-B+IM
9 TS 35/0,4kV, TS1A “Data Centar Kragujevac“
Rasklopno postrojenje 35kV sekcija za napajanje – Republika Srbija, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A+DM1-A+DM1-A – 4 kompleta
M6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A+DM1-A+DM1-A – 16 kompleta
10 TS 20/0,4kV 4×2500 kVA “Barry Cellebaut“- Barry Cellebaut South East Europe d.o.o. SM6 24kV, 630A, 16kA/1sek
IM+DM1-A+DM1-A+DM1-A
11 CTPark Novi Sad – CTP Invest d.o.o. SM6 24kV, 630A, 16kA/1sek
IM+QM+QM
12 Zgrada pravosudnih organa, Kragujevac- Ministarstvo Pravde Republike Srbije SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
IM+IM+IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM
13 TS Istra Kula- SERBIAN ZIJIN BOR COPPER D.O.O. BOR SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
QM+QM+GBC-B+IM+IM
14 Fabrika Fischer Jagodina- VISOKOGRADNJA INŽENJERING D.O.O. SM6 24kV, 630A, 16kA/1sek
IM+IM+GBC-B+QM+QM+QM
15 Bioelektrana – Vodokanal Sombor – EPS Distribucija Beograd d.o.o. Ogranak Elektrodistribucija Sombor SM6 24kV, 630A, 20kA/1sek
IM+GBC-B+TM+IM+IM
16 TS 10/0,4kV WWTP Vranje – ODS EPS Distribucija Beograd, Ogranak Vranje SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
DMVL-Ax2+DMVL-D+GBC-A+DMVL-Ax2
17 TS 6kV 14/20 TE-KO- JP Elektroprivreda Srbije – Ogranak ,,TE-KO Kostolac’’ SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
DMV-A+DMV-A+DMV-A+GBC-B+QM
SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
IM+QM+CM+DMV-A+DMV-A – 13 kompleta
18 VE Ljubač I 19,98MW – Vjetroelektrana Ljubač d.o.o. Krpanjska cesta 8, 22000 Šibenik SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A+IM+IM
SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A+IM
19 HPP KUTSKA 1 I 2 CRNA GORA HPP UMSKI POTOK Crna Gora – IGMA ENERGY d.o.o. Branka Deletića bb, Andrijevica, Crna Gora SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A
SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A
SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A+GBC-B+DM1-A – 2 kompleta
20 MBTS 2x1000kVA“, 20/0,4kV/kV, „TATRAVAGONKA“ SM6 24kV, 630A, 16kA/1sek
IM+QM+QM
21 TS 35/10 kV/kV Fabrika XINGYU- Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Niš SM6 38,5kV, 630A, 20kA/1sec
IM+DM1-A
SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
DM1-A+DM1-A+DM1-A – 2 kompleta
22 TS 10/0,4kV 2x1600KVA “Kontrolni Toranj“- Kontrola letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA d.o.o. Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
IM+IM+IMB+GBC-A+DM1-A+DM1-A
23 Mala hidroelektrana Zvonce- ODS ‘’EPS Distribucija’’ d.o.o. Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
IM+TM+CM+IMC
24 HPP Bradavec HPP MOJANSKA 1- IGMA ENERGY d.o.o. Crna Gora SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A+GBC-B+DM1-A
SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A
25 CS Savski Trg- Grad Beograd – Beograd na vodi d.o.o. / JKP BVK Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
TM+IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM+QM
26 CTP2 Kragujevac- CTP Invest SM6 12kV, 630A, 20kA/1sek
IM+IMB+GBM+QM+QM
27 TS4 35/0,4kV Fabrika Minth TS5 35/0,4kV Fabrika Minth -Minth Automotive Europe d.o.o. Loznica SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
IM+DM1-A+DM1-A+IM
SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec
DM1-A+DM1-A+IM
28 Fabrika VORWERK & SOHN – Fabrika VORWERK & SOHN SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
IM+IM+DM1-A
29 TS 10/0,4kV “Pukovac Lekovit“- Sopharma Trading d.o.o. Beograd SM6 12kV, 630A, 20kA/1sek
IM
30 TS E-F Carnex – Carnex d.o.o. Industrija mesa Vrbas SM6 24kV, 630A, 16kA/1sek
QM
31 TS 35/6kV Povratne vode- RTB Bor – Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o. SM6 7,2kV, 630A, 25kA/1sek
DM1-A+DM1-A
32 Airport City d.o.o. Beograd, Objekat 2400- Airport City d.o.o. Omladinskih brigada br. 88-90, Novi Beograd SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM+QM
33 Delta Planet Niš – Delta Real Estate / ODS “EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak ED Niš SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
IM+IM+IMB+GBM+IM+IM+IMB+GBC-A+IM
34 TS1 10/0,4 kV/kV Moravski koridor- Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Beograd Resavska 23 SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek
IM+IM+IMB+GBM+QM+QM
35 IKVB Dedinje – Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje- IKVB Dedinje – Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek
GAM2+QM+QM