RM6 24kV

SN kompaktno postrojenje (Ring Main Unit) do 24kV

RM6 24kv

Visoko pouzdano postrojenje izolovano gasom za sekundarnu distribuciju električne energije u podzemnim mrežama do 24 kV

rm6 24kv sne energy

NaponUr1217.524
Frekvencijaf50 ili 60
Stepen izolacije
Industrijska frekvencija 50Hz 1 minUd283850
324560
Impuls 1,2/50msUp7595125
85110145
Izdržljivost unutrašnjeg luka rezervoara20kA 1s
Seizmička izdržljivostKlasa ozbiljnosti 2, klasa prihvatljivosti 2

prema IEC62271-210 (2013)

Otpornost na vibracijeNF EN60068.2.6.2 (2008) (3)

RM6 24kv

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm