Cired 2021 – SNE Energy

Međunarodna konferencija o elektrodistribuciji – CIRED (skraćenica od Congres International des Réseaux Electriques de Distribution; International Conference on Electricity Distribution)

CIRED  je udruženje koje okuplja zainteresovane stručnjake iz oblasti elektrodistributivne delatnosti: najširi krug stručnjaka iz distributivnih preduzeća, sa instituta i fakulteta, proizvođače opreme i davaoce usluga, dobavljače i potrošače, regulatore. Cilj CIRED-a je, prema Statutu, povećanje stručne kompetencije i sposobnosti, veštine i znanja, u najširem području elektrodistributivne delatnosti, uključujući distribuiranu proizvodnju.

Kao jedan od sponzora tokom ovogodišnjeg Cired – a imali smo tu čast da prisustvujemo i podržimo skup stručnjaka iz polja elektrotehnike.

Na našem štandu smo prikazali postrojenje RM6 – 24 kv sa ugrađenom RTU jedinicom Easergy T300.

Zahvaljujući našem demo postrojenju posetiocima smo pružili priliku da se i sami uvere u sve prednosti upravljanja postrojenja „remote“ tj. sa daljine iz udobnosti i bezbednosti vaše kancelarije. Naši inženjeri su takođe prikazali i Schneider EcoStruxure Power Monitoring Expert sistem za nadgledanje potrošnje energije i ispravnosti postrojenja.

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

GARANCIJA KVALITETA

Firma SNE Energy je prve sertifikate kojima potvrđuje visok kvalitet svojih proizvoda i poslovnost koju održava na zavidnom nivou dobila još 2013. godine, neposredno nakon osnivanja. Kontinuiranom obnovom sertifikata SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 potvrdili smo svoju usmerenost na efikasnost i efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom i menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.