logo sne energy

Saradnja sa studentima FTN-a u Čačku

SNE ENERGY DOO je kompanija osnovana 2011. godine u Čačku sa osnovnom delatnošću proizvodnje elektroenergetskih srednjenaponskih postrojenja i prateće opreme.

Od samog osnivanja naše firme trudimo se da damo svoj doprinos tako što ćemo omogućiti mladim studentima, budućim inženjerima, priliku da steknu uvid u svoju profesiju i da se za nju što bolje pripreme.

Stoga smo u saradnji sa studentskim parlamentom Fakulteta tehničkih nauka u Čačku organizovali posetu studenata našem poslovno-proizvodnom objektu u Čačku.

Studenti su u sklopu naše firme mogli da steknu uvid u proces pripreme i proizvodnje srednjenaponskih ćelija SM6 i RM6.

Osim toga pogledali su i opremu u sklopu naše ispitne stanice koja je opremljena za fabrička ispitivanja naših proizvoda koja se vrše u skladu sa važećim IEC standardima.

Nadamo se da je ova posjeta inspirisala mlade studente FTN-a, buduće kolege, i dala im uvid u šta to sve obuhvata inženjerski posao.