Saradnja sa Schneider Electric DMS NS

U borbi za energetsku efikasnost i ekološku osvešćenost koristimo se najboljom tehnikom, a to je znanje.

Svakoga dana ljudi upotrebljavaju energiju za grejanje, hlađenje, osvetljenje, proizvodnju, zabavu i drugo. Načini na koji se ta energija koristi bitno utiče na našu okolinu i život, zato je veoma važno ne samo da li štedimo energiju, već i da li je koristimo na najefikasniji način.

Kolegama iz Schneider Electric DMS NS organizovali smo obilazak našeg poslovno-proizvodnog objekta.

Naš objekat predstavlja „galeriju“ tehnoloških rješenja iz sfere BMS sistema i sistema za energetsku efikasnost i uštedu. Takođe su upoznati sa našim sistemom solarnih panela i solarnom energanom kao i sa načinima za njihovo upravljanje pomoću „Power monitoring sistema“.

A sa procesom proizvodnje i tehnikama uključenim u sklapanje RM6 i SM6 postrojenja upoznao ih je naš menadžer proizvodnje Sasa Đoković. Pored toga upoznati su sa najnovijim rješenjima iz sfere upravljanja, zaštite i nadgledanja pomenutih postrojenja.