Poseta studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Ušteda energije podrazumeva sve ono što preduzimamo da ne bismo rasipali energiju – to su jednostavni koraci koji svi mogu da usvoje kao način ponašanja, od gašenja svetla nakon izlaska iz prostorije do recikliranja plastične ili aluminijumske ambalaže.

Studentima, budućim kolegama, sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu pružili smo mogućnost da na „živom“ primeru pogledaju koncepte energetske efikasnosti.

U sklopu obilaska našeg poslovno-proizvodnog objekta u Čačku, studenti su mogli da se upoznaju sa sistemima solarnih panela i solarne energane, kao i sa savremenim BMS sistemom za upravljanje uslovima u zgradi.

Pored sistema uštede energije, takodje su obišli i naše proizvodne pogone kao i stanicu za fabričko testiranje SM6 i RM6 uređaja.

Upoznati su i sa najsavremenijim uređajima za nadgledanje i kontrolu i zaštitu svih uslova i uređaja unutar trafostanice. I na datim primerima su mogli da posvjedoče svim benefitima koje ti uređaji donose a koji se tiču uštede energije i produžetka radnog veka uređaja.